Ook lid worden?

Wil je ook lid worden van onze vereniging?

Meldt je aan door het onderstaande inschrijfformulier te downloaden en lever het ingevuld in bij onze ledenadministratie, óf stuur het ingescand naar: ledenadministratie@svbrandevoort.nl

 
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

Let wel op:

met uitzondering van de Draakjes zijn er twee instroommomenten: aan het begin van het nieuwe seizoen, en na de winterstop. Het kan dus zijn dat je even moet wachten wanneer je het inschrijfformulier hebt ingeleverd.

 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de secretaris van de vereniging en met opgaaf van reden. Schriftelijk opzeggen gebeurt door een mail te sturen naar secretaris@svbrandevoort.nl. Lidmaatschappen worden voor een halfjaar aangegaan en stilzwijgend verlengd. Opzegging is alleen mogelijk vóór 1 augustus of 1 januari in enig jaar. Indien na deze periodes wordt opgezegd, heeft het lid de verplichting om de reeds ingegane nieuwe termijn te voldoen. Bij een opzegging tijdens het seizoen zal reeds betaalde contributie dus niet (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

 

 Aanmeldingsformulier 17-18.JPG