Sportiviteit & Respect

Veilig Sport Klimaat

Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in Nederland van genieten. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en onbezorgde manier van voetbal kan genieten. Dat is waar de KNVB zich hard voor maakt. Een gebalanceerd samenspel van ‘straffen als het moet’ en ‘stimuleren van positief gedrag waar dit mogelijk is’. Ook SV Brandevoort voert actief beleid om te sturen op dit maatschappelijk onderwerp. 

Convenant Normen en Waarden

De KNVB onderneemt veel activiteiten om het voetbalklimaat positief te beïnvloeden. Als vereniging vormen we hierbij een belangrijke schakel. Wij hebben als taak en verantwoordelijkheid om de leden bewust te maken dat óók zij een onderdeel zijn van de vereniging en dat we hier samen een bijdrage aan leveren. In dit proces hebben we al diverse stappen gezzet, niet alleen binnen SV Brandevoort, maar bijvoorbeeld ook in het Helmonds Amateur Voetbal VerenigingsOverleg. Samen hebben we een convenant Normen en Waarden opgesteld waarin we met elkaar afspreken dat we op alle velden in de gemeente Helmond dezelfde regels hanteren waar het gaat om een veilig sportklimaat!

In het kader van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) zijn de serviceteams van de KNVB al bij honderden verenigingen actief, variërend van advies tot een intensief traject. Ook hier trekken we als Helmondse verenigingen samen op om één beleid te voeren en verder te ontwikkelen. 

Verklaring Omtrent Gedrag

Eén van de concrete doelstellingen van dit traject om het Veilig Sport Klimaat binnen de Helmondse verenigingen (en daarbuiten) te verbeteren is de invoering van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Binnen het overleg is besloten dat alle Helmondse verenigingen zsm maar uiterlijk met ingang van seizoen 2016-2017 deze verklaring heeft ontvangen van ál haar vrijwilligers.

 

sportiviteit_0.jpg