Vacatures

Vrijwilligerswerk bij SV Brandevoort!

SV Brandevoort is een jonge, ambitieuze organisatie waar steeds meer professionele, vrijwillige wijkbewoners meebouwen aan een positieve en sportieve toekomst voor alle leden, jong en oud!

Wil jij óók meewerken aan het succes van SV Brandevoort?

 

Er zijn diverse leuke en interessante functies vacant. Voor elke functie is er een profiel beschikbaar inclusief een geschatte tijdsbesteding per week.

 

Vrijwilliger zijn bij een professionele amateurclub vergt niet veel tijd en geeft enorm veel voldoening!

 

Concreet zijn we op zoek naar:

 

 • Hoofdleider Senioren (exclusief de selectie)

  Aansturen en motiveren van de leiders/trainers van de betreffende categorie Senioren. Eerste aanspreekpunt voor leiders/trainers. Afstemming bij absentie van spelers en het zoeken van invallers. Bepalen van indelingen van niet-selectieteams. Werven en begeleiden van (nieuwe) leiders/trainers. Lid van de Technische Commissie. Ondersteunen van de Technische Commissie inzake het senioren beleid. Bewaken en uitvoering geven aan het technisch beleid van SVB.

 

 • Assistent trainer Selectie

  Assisteert en adviseert de trainer van de senioren selectie. Verzorgt veldtraining en warming-up van de selectie. Precieze verdeling van taken worden in overleg met de trainer van de selectie vastgesteld.

 

 • Trainer A2

  Leiden en trainen van the SVB A2 team. Bepalen van de opstelling en speelwijze. Coachen tijdens de wedstrijden. Oefenstof vaststellen en overbrengen op het team conform het SVB Jeugd Beleidsplan. Zorgt voor het materiaal zoals toegewezen ballen, pionnen en hesjes. Meldt het team aan en af bij wedstrijden en beheert de wedstrijdpasjes. Informeert de Hoofdleider en onderhoudt de contacten met de ouders van de spelers. Communiceert de training- en wedstrijdtijden. Organiseert/coördineert het vervoer bij uitwedstrijden. Selecteert toernooien en geeft behoefte aan bij de toernooicommissie.

 

 • Wedstrijdsecretaris

  Op wedstrijddagen is er behoefte aan een vertegenwoordiger van het wedstrijdsecretariaat die het eerste aanspreekpunt is voor de teamleiders en de scheidsrechters. De taken bestaan uit het faciliteren van het aan- en afmelden van teams en wedstrijden, de digitale wedstrijdformulieren en andere organisatorische zaken en voetbalfaciliteiten.

 

 • Tuchtcommissie

  De tuchtcommissie komt bijeen na meldingen van wangedrag en ongeregeldheden. Elke melding wordt door de tuchtcommissie onderzocht en na hoor- en wederhoor geeft de tuchtcommissie aanbevelingen over mogelijke maatregelen en/of straffen. De tuchtcommissie is essentieel voor en draagt bij aan het uitdragen en behoud van onze normen, waarden en fair play zoals deze zijn vastgelegd in ons Statuut Waarden en Normen. Voor deze commissie zijn dringend vrijwilligers nodig die op korte termijn beschikbaar kunnen zijn na een incident.

 

 • (Jeugd)scheidsrechters

  Het leiden van (jeugd)voetbalwedstrijden. Controleren van het speelveld, vlaggen en doelen. Het volledig digitaal laten invullen van de wedstrijdformulieren. Controleren van de spelerspassen. Doorgeven eindstand en bijzonderheden wedstrijden.

 

 • Begeleiders KidsClub

  Begeleiden van de jongste jeugdleden tijdens evenementen van de KidsClub en bij thuiswedstrijden van SVB1.

 

Verder zijn wij op zoek naar leden voor de Commissies:

 • Sponsoring
 • Evenementen
 • Vrijwilligerszaken

 

Ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande functies, óf wil je je op een andere manier inzetten voor de club? Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden!

 

Neem dan contact op met één van de bestuursleden van SV Brandevoort. Dat kan via vrijwilligerszaken@svbrandevoort.nl. Daar kun je ook terecht voor vragen omtrent de functies. Als vereniging bieden we ook opleidingen aan voor bijvoorbeeld trainer of scheidsrechter! Vanzelfsprekend nodigen we zowel vrouwen als mannen van harte uit om te reageren op deze vacatures. 

Graag tot snel!