• Eigenlijk was SV Brandevoort tot 8 maart bezig aan een prima seizoen. Gemiddeld genomen resultaten die tot tevredenheid stemden, veel voetbalplezier binnen en langs de lijnen. En toen werd Nederland en dus ook onze mooie club overvallen door het Covid19 virus en stond de wereld ineens stil.

  Niet meer twee keer per week lekker met je ploeggenoten trainen, geen wedstrijd op zaterdag of zondag, het werd plotseling een heel ander leven. Op dat moment realiseer je je pas wat sport voor een mens betekent. Niet alleen de fysieke kant is van belang, maar ook of zelfs juist het sociale leven wat zich afspeelt binnen onze club.

  WhatsApp, bellen en mailen probeerden die leemte op te vullen, maar slagen daarin slechts ten dele. Niets kan 'het echte clubleven' vervangen. Geen flauwe grappen meer tijdens de trainingen of na de wedstrijd in de kantine, supporters die geen wedstrijden konden bezoeken, er gebeurde helemaal niets. De competitie werd als uitgespeeld beschouwd en weg waren alle eventuele sportieve visioenen!

  Er stak nog net geen juichstemming op toen we weer voorzichtig en aangepast mochten gaan trainen, het vulde het gemis in het sociale leven deels in. De gelukkig steeds lossere maatregelen gaven ons anderzijds niet de mogelijkheid om het seizoen op een gezellige en veilige wijze af te sluiten.

  Hopelijk heeft het virus binnen de geledingen en de families van onze club geen slachtoffers geëist en zijn degenen die wel geïnfecteerd zijn geweest, weer hersteld. Sterkte voor degenen die het betreft.

  Inmiddels lijkt Nederland over de ergste problemen heen te zijn (hopelijk valt de economische terugslag mee) en kijken we weer vooruit. We moeten ons wel realiseren dat er nog steeds aanpassingen van kracht zijn als we aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen beginnen. Uiteraard houden we iedereen via de website op de hoogte.

  Eerst een welverdiende vakantie voor ons allen, waarin we ondanks alle beperkingen het afgelopen seizoen op een rijtje kunnen zetten, privé en sportief. Ik hoop dat iedereen goed uitrust en voldoende inspiratie opdoet om er na de vakantie weer 'volle bak' tegenaan te gaan.

  Maar ik kan niet afsluiten zonder alle leden, trainers, vrijwilligers, mensen van de stichting en onze sponsoren te bedanken voor de manier waarop we met elkaar op een correcte wijze zijn omgegaan in een zeer bijzondere situatie. Een groot compliment voor het begrip en de saamhorigheid, twee belangrijke pijlers van SV Brandevoort.

  Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne, gezellige vakantie en kijken we uit naar een mooi nieuw seizoen!

  Met sportieve groet,
  Harry Elzendoorn
  voorzitter

rfwbs-slide