• Zo'n anderhalf jaar geleden zijn we, zoals bij de meesten van jullie wel bekend, opnieuw gaan nadenken over wat voor club we zijn en in de toekomst willen worden. Welke gedachten, ideeën, wensen hebben onze leden en waarom? Na een enquête onder alle leden, een inspraakavond en verschillende bijeenkomsten van de werkgroep heeft dit geleid tot een beleidsvisie, die duidelijk maakt waar de club voor staat en welke koers er gevaren wordt. Een visie van SV Brandevoort, die moet leiden tot beleid en kaders, zodat iedereen die bij de club betrokken is, weet hoe te handelen. Een visie door de leden, voor de leden.

  Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering is het proces, maar ook het vervolg gepresenteerd. De visie zoals deze er nu ligt kun je hier vinden. In de komende maanden gaan de verschillende commissies, samen met het bestuur, een en ander concreet maken. De planning daarvoor is als volgt:


  Wil je bijdragen aan de uitwerking, mee denken/werken en concrete ideeën  delen? Meld je dan aan op vrijwilligerszaken@svbrandevoort.nl. Er zijn nog verschillende commissies die hulp kunnen gebruiken.

  De beleidsplannen per commissie willen we met ingang van seizoen '23/'24 implementeren, waarna iedere commissie een en ander tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering in december zal presenteren.

   

   

   

   

rfwbs-slide