• Contributie

 • Seizoen 2021/2022

  Inschrijfgeld

  Senioren selectie

  Senioren en veteranen

  Veterinnen

  Junioren selectie

  Junioren

  Junioren Champions Legue (Draakjes)

  Old Stars

  Rustende leden

   

 • Per jaar

  € 10

  € 202,00

  € 182,00

  € 130,00

  € 140,00

  € 130,00

  € 97,50

  € 95,00

  € 30,00

 • Inschrijfkosten
  Inschrijfkosten bedragen eenmalig 10 euro. Dit bedrag zal met de eerste contributie worden geïnd.

  Bankrekeningnummer
  De contributie wordt door middel van incassomachtiging geïnd ten behoeve van rekeningnummer NL78RABO0118077139, SV Brandevoort in Helmond.

  Indexering op contributie
  De jaarlijkse index op de contributie is conform onze statuten 5%, tenzij op de algemene ledenvergadering anders wordt bepaald.

  Incasso
  Contributie wordt geïnd middels automatische incasso en in twee termijnen. De eerste termijn is in augustus, de tweede termijn is in januari. Leden die niet automatisch betalen wordt 10 euro per incasso/termijn extra in rekening gebracht.

  Storneren incasso
  Indien de incasso wordt gestorneerd wordt het lid geacht het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen bij te schrijven op de bankrekening van de vereniging. Indien het lid deze verplichting niet nakomt zal een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien na 28 dagen nog niet is betaald, zal de leiding van het betreffende elftal in kennis worden gesteld en indien van toepassing de spelerspas worden ingenomen. Speler en of ouders zullen op de hoogte worden gesteld dat deelname aan wedstrijden en trainingen niet meer mogelijk is, totdat de contributie is voldaan.

  Opzegging
  Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de secretaris van de vereniging en met opgaaf van reden. Schriftelijk opzeggen gebeurt door een mail te sturen naar de secretaris. Lidmaatschappen worden voor een halfjaar aangegaan en stilzwijgend verlengd. Opzegging is alleen mogelijk vóór 1 juni of 1 januari in enig jaar. Indien na deze periodes wordt opgezegd, heeft het lid de verplichting om de reeds ingegane nieuwe termijn te voldoen. Bij een opzegging tijdens het seizoen zal reeds betaalde contributie dus niet (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

  Boetes
  Door de KNVB aan een lid opgelegde boete zal de KNVB in rekening brengen bij de vereniging. SV Brandevoort zal de boete doorbelasten aan het desbetreffende lid. De boete zal tijdens de eerstvolgende incasso in rekening worden gebracht. In het geval dat een lid de boete weigert te betalen, wordt de speler uitgesloten van deelname aan wedstrijden en trainingen.

rfwbs-slide