• Kledingprotocol

  Kledingprotocol SV Brandevoort 2022/23


  Algemeen
  SV Brandevoort streeft naar uniformiteit in kleding en zal dat realiseren aan de hand van dit protocol dat geldt voor alle leden en vrijwilligers van onze club. Dit kledingprotocol is per direct van toepassing

  Voor alle vragen over de wedstrijdtenues: stuur een bericht naar kleding@svbrandevoort.nl


  I. Definities: 

  1. SV Brandevoort stelt voor alle spelers een verplicht tenue ter beschikking op basis van bruikleen;
  2. Ieder tenue bestaat uit een wedstrijdshirt en een wedstrijdbroek;
  3. Tenues blijven altijd eigendom van SV Brandevoort;
  4. Tenues worden bij aanvang van het seizoen door SV Brandevoort in één tas per team uitgedeeld;
  5. Ieder team ontvangt voldoende tenues voor alle spelers volgens de teamindeling van SV Brandevoort en is per team inclusief één keepershirt en een keepersbroek;
  6. Aan het einde van ieder seizoen dient ieder team hetzelfde aantal tenues aan SV Brandevoort terug te geven;
  7. Bij de uitgifte wordt er het uitgifteformulier door een vertegenwoordiger van het team ondertekend. Bij het inleveren van de kleding aan het einde van het seizoen wordt er gezamenlijk gecontroleerd op het juiste aantal tenues en eventuele beschadigingen;
  8. Bij het ontbreken van shirts en/of broeken, om welke reden dan ook, zal SV Brandevoort het ontbrekende aantal aanvullen waarbij de kosten hiervoor ten laste komen van het team;
  9. Eventuele andere kosten die voortkomen uit afwijkingen van dit protocol komen ook ten laste van het team;
  10. Het is aan het team zelf om te bepalen of deze kosten door het team worden gedragen of door de individuele speler(s);
  11. Bij tussentijdse wijzigingen in het team dienen tenues te worden teruggeven of aangevuld te worden door de groepsleider;
  12. Elk shirt is voorzien van sponsoring op achterzijde en de mouw, elke broek is eveneens voorzien van sponsoring;
  13. Rugnummers worden alleen voor de Categorie A-teams (volgens de KNVB definitie) op de shirts gedrukt;
  14. Indien leden een thermoshirt onder het tenue willen dragen is deze verplicht in het wit en volgens de richtlijnen van de KNVB. Deze zijn verkrijgbaar in de webshop of bij HEMA/Decathlon.


  II. Verplichtingen voor de spelers en teams:

  1. Iedere speler dient passend met de tenues om te gaan;
  2. Teams dienen de tenues steeds in de tas te bewaren waarin de tenues bij aanvang van het seizoen zijn uitgereikt (individuele spelers nemen nooit zelf een tenue mee);
  3. De wedstrijdkleding wordt alleen tijdens wedstrijden gedragen en nooit op andere momenten (bijvoorbeeld nooit tijdens trainingen);
  4. Bij verlies of diefstal, of bij iedere andere reden van het ontbreken van tenues, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de groepsleider;
  5. Tenues die onverhoopt kapotgaan, kunnen bij de groepsleider ingeleverd worden om door SV Brandevoort te laten vervangen (meld dit ook via kleding@svbrandevoort.nl);
  6. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen van de tenues: ieder team dient het eigen tenue steeds als een geheel te wassen na iedere wedstrijd die gespeeld is (volg de was instructies in de shirts);
  7. Het is niet toegestaan om als speler of als team de tenues zelf aanvullend te bedrukken met bijvoorbeeld rugnummers of sponsoruitingen.


  Opmerkingen:

  1. De vereniging zal coulant omgaan met vervanging van kleding dat tijdens een wedstrijd beschadiging heeft opgelopen, voor zover deze schade het gevolg is van normaal gebruik. Schade moet gemeld worden op kleding@svbrandevoort.nl;
  2. Voor vervanging van kleding zal de vereniging onder de volgende voorwaarden een vergoeding vragen: tijdens of na het seizoen 2020-2021: 100% van de aanschafwaarde, tijdens of na het seizoen 2021-2022: 75% van de aanschafwaarde en tijdens of na ieder daaropvolgend seizoen: 50% van de aanschafwaarde.


  III. Aanvullende sponsormogelijkheden voor spelers en teams

  De wedstrijdtenues zijn mede mogelijk gemaakt door sponsors en een jaarlijkse kledingbijdrage door de leden SV Brandevoort van € 15,00. Deze tenues dienen tijdens alle wedstrijden gedragen te worden. Aanvullende sponsoruitingen op wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken zijn nooit toegestaan. De teams kunnen in overleg met de kleding- en sponsorcommissie andere SV Brandevoortkleding uit de webshop laten sponsoren, waaronder bijvoorbeeld trainingspakken, spelerstassen, polo’s etc. Dit dient vooraf afgestemd te worden met kleding@svbrandevoort.nl.


  IV. Kledinglijn

  SV Brandevoort voert drie jaar eenzelfde kledinglijn. Hier kan niet van worden afgeweken. Daarnaast is het niet toegestaan ons clublogo te gebruiken voor kleding die niet wordt besteld bij SV Brandevoort.
  Oneigenlijk gebruik van het clublogo en of afwijkende teamkleding van de clublijn leidt tot uitsluiting van het team in de competitie. Kleding bestellen kan via de website.

rfwbs-slide