• Richtlijnen coronavirus

  Update 17 februari 2022

  Dinsdag 15 februari 2022 zijn er weer verschillende versoepelingen aangekondigd. Voor SV Brandevoort geldt nu het volgende:

  • Tot 25 februari is er voor het betreden van de kantine, de toiletten en de kleedkamer nog wel een coronatoegangsbewijs nodig. De daar geldende 1,5 meter, het mondkapje bij rondlopen en een vaste zitplaats komen per 18 februari te vervallen.
  • Op vrijdag 25 februari nemen we afscheid van de laatste maatregelen. Het coronatoegangsbewijs hoeft dan niet meer getoond te worden bij het betreden van de kantine, de toiletten en de kleedkamer.

  Deze regels blijven voorlopig tot nader order van kracht.

  Na bijna twee jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Hou je daardoor nog steeds aan de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en geen handen schudden. Heb je klachten tenslotte? Blijf dan thuis.

  Daarnaast doen we als vereniging een beroep op al onze leden om zelf ook hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de regels en roepen iedereen op om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is.

  Belangrijk: houd je aan de corona-maatregelen die gelden en volg ook altijd de aanwijzingen op van de sportparkbeheerder en -medewerkers.

  Kijk ook op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.

  Mochten er tussentijds aanpassingen komen op deze regels vanuit de (lokale) overheid, dan passen wij die natuurlijk aan en berichten daarover via onze site.

rfwbs-slide