• Verzekeringen

  Collectieve verzekering KNVB
  Voor alle leden van SV Brandevoort, inclusief zijn vrijwilligers, heeft de KNVB een collectieve verzekering afgesloten bij AON. Deze verzekering betreft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
  Voor uitgebreidere beschrijving en dekkingsoverzichten verwijzen we naar de site van de KNVB.

  Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
  Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de leden bij deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar een van deze activiteiten. De verzekering is een vangnetverzekering en derhalve secundair; dat betekent dat mogelijk andere/eigen verzekeringen voor gaan. Tevens is er een eigen risico van € 500.

  Collectieve ongevallenverzekering
  Onder deze dekking valt schade na een ongeval bij alle clubactiviteiten, zoals deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar een van deze activiteiten. (Assistent)scheidsrechters zijn daarbij meeverzekerd.

  Platte kar
  Hoe zit het verzekeringstechnisch met de huur van een platte kar? Een platte kar is niet gemaakt om personen op te vervoeren, dus vallen ongelukken buiten de dekking van de verzekering van de eigenaar van de platte kar. De bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en kosten van slachteroffer(s) kunnen op hem worden verhaald. SVB raadt deze manier om kampioenschap te vieren dan ook sterk af.

  Vrijwilligersverzekering
  De Gemeente Helmond heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Hierdoor zijn alle vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers in Helmond automatisch verzekerd als zij in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Aanmelding of registratie is niet nodig.

  Wat houdt een vrijwilligersverzekering in? Het gaat om het volgende pakket verzekeringen:

  • Schadeverzekering (inclusief zaakschade motorrijtuigen);
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers;
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
  • Ongevallen-inzittenden-verzekering;
  • Rechtsbijstand voor vrijwilligers.
  • De verzekeringen die vallen onder de vrijwilligerspolis (behalve de ongevallenverzekering) bieden een secundaire dekking. De verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet wordt gedekt door een andere verzekering.

  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Gemeente Helmond.

  Bij specifieke vragen kan contact op worden genomen met penningmeester1@svbrandevoort.nl

rfwbs-slide